Verkaveling

Voor het splitsen van een grond in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een verkavelingsvergunning nodig.
Ik bekijk de mogelijkheden en bespreek dit samen met u om tot een haalbaar project te komen.

Daartoe maak ik een volledig dossier op conform de wetgeving en dien deze in bij de betrokken instanties.