Opmetingen

Allerhande opmetingen en afpalingen van bouwgrond, landbouwgrond, industriegrond, ...

Bij een notariële akte wordt soms enkel maar een kadastrale oppervlakte vermeld.
Dit geeft u nog niet de zekerheid over de juiste oppervlakte en de ligging van de eigendomsgrenzen.

Bij opmeting van uw eigendom worden de eigendomsgrenzen bepaald en waar nodig grenspalen geplaatst.

Splitsing van percelen bij verkoop van een gedeelte van uw eigendom.

Ruilingen van eigendom.

Opmeting van bestaande toestand en hoogtemetingen voor bv architecten, tuinarchitecten, …

Opmeting voor de opmaak van as-builtplannen.

Bepalen van de coördinaten van een duiventil.