Afpalingen

Een afpaling is meestal een rechtstreeks gevolg van de opmeting.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een afpaling in der minne en een gerechtelijke afpaling.
Bij een afpaling kan men steeds beroep doen op artikel 646 van het burgerlijk wetboek: “iedere eigenaar kan zijn nabuur dwingen tot afpaling van hun aan elkaar grenzende erven.”

Afpaling in der minne:
Bij gezamenlijk akkoord en met gedeelde kosten wordt een landmeter aangesteld die neutraal, onafhankelijk en op deskundige manier de grens bepaalt en palen plaatst zonder enige gerechtelijke procedure.

Gerechtelijke afpaling:
Wanneer er tot geen akkoord wordt gekomen, dan kan men overgaan tot een gerechtelijke afpaling waarbij een verzoek wordt gericht aan de vrederechter die dan een landmeter aanstelt om de afpaling in zijn aanwezigheid uit te voeren.