Plaatsbeschrijvingen

Plaatsbeschrijvingen bij bouwwerken en wegenis- & rioleringswerken:

Zowel bij grote wegenis- & rioleringswerken als bij bouwwerken in de onmiddellijke omgeving van uw eigendom is het belangrijk dat een staat van bevinding vóór de werken wordt opgemaakt. Op deze manier kan bij eventuele schade een betrouwbare vergelijkende staat worden opgemaakt.


Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en beëindiging van huurovereenkomsten:

Ook hier is het belangrijk voor zowel de huurder als de verhuurder dat een degelijke plaatsbeschrijving wordt opgemaakt. Bij het einde van de huurovereenkomst kan dan nagekeken worden welke schade er reeds was en welke niet.