Keuring privé-riolering

In de praktijk blijkt dat de afkoppeling van hemel- en afvalwater op private percelen niet altijd
correct wordt uitgevoerd. Een correcte afkoppeling is nochtans noodzakelijk om de
zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren en om wateroverlast te
voorkomen.
Daarom is voortaan een keuring van uw private waterafvoer noodzakelijk.

In de praktijk betekent dit dat we nagaan of uw waterafvoer voldoet aan de verplichtingen die
opgelegd worden in uw stedenbouwkundige vergunning, de Vlarem II wetgeving en andere
relevante voorschriften.