Hoe verloopt de keuring?

De keurder zal aan de hand van de door u toegezonden foto’s, plannen en documenten kunnen uitmaken welke de vereiste rioleringsonderdelen met betrekking tot uw perceel zijn
Aan de hand van een aantal testen die hij ter plaatse zal uitvoeren, zal de keurder uitsluitsel krijgen of het stelsel correct is verbonden. Hij zal nagaan of het stelsel volledig of optimaal gescheiden is zoals opgelegd door de wetgeving.

STEL: het stelsel is correct verbonden en gescheiden zoals opgelegd door de wetgeving: u ontvangt een conformiteitsattest. Dit attest is nodig om een aansluiting op het openbaar afwateringssysteem te kunnen krijgen.
Tevens ontvangt u een opsomming van aandachtspunten die niet tot afkeur geleid hebben, doch die belangrijk zijn om in acht te nemen om de vooropgestelde levensduur van het stelsel te kunnen waarborgen.

STEL: uit de testen die de keurder uitvoert blijkt dat het stelsel niet correct verbonden en niet gescheiden is zoals opgelegd door de wetgeving, zal de keurder een non-conformiteitentabel afleveren. Daarin staat een opsomming van de vastgestelde gebreken die tot afkeuring geleid hebben. In zulk geval dient u het systeem aan te passen zodat het wel voldoet. Er dient een herkeuring plaats te vinden om de conformiteit van het stelsel alsnog vast te stellen. U dient hiervoor een herkeuring aan te vragen na het herstel van de inbreuken. Tevens ontvangt u een opsomming van aandachtspunten die niet tot afkeur geleid hebben, doch die belangrijk zijn om in acht te nemen om de vooropgestelde levensduur van het stelsel te kunnen waarborgen.

Na afloop van de conforme keuring neemt de keurder het ingevulde keuringsverslag mee. U ontvangt achteraf een conformiteitsattest (indien goedgekeurd) of non-conformteitentabel (indien afgekeurd). U bewaart zelf dit document.