Wat wordt er gekeurd?

De keurder controleert volgende zaken:

- correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit

- correcte aansluiting van toestellen (toilet, bad, …) op de circuits

- materiaal (en inhoud) van onderdelen zoals hemelwaterput, vetafscheider, septische pt

- afvoer van het hemelwater van verharde oppervlaktes

- infiltratie- en drainagevoorzieningen