Uw keuring praktisch

U vraagt uw keuring aan.

De keuring kan pas gebeuren op het moment dat uw waterafvoersysteem volledig is aangelegd.

Op het moment van keuring moeten volgende documenten aanwezig zijn:
- goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning, wanneer van toepassing
- uitvoeringsplan van de private waterafvoer (of schets van de afwatering) en waar van toepassing (nieuwbouw) bouwplan met rioleringsplan
- eventueel facturen van de gebruikte onderdelen
- eventueel foto’s van de private waterafvoer (het controleren gebeurt vlotter als duidelijk is waar alle leidingen liggen) of van onderdelen ervan
- De keurder komt op het afgesproken moment langs om de documenten na te kijken en uw riolering te controleren.

Vergewis u ervan dat uw afwateringssysteem “keurbaar” is. Open beide aansluitputjes op de perceelsgrens en kijk of er geen verstopping is. Indien dit het geval is kan de keuring niet plaatsvinden. U laat in dat geval het probleem oplossen alvorens de keuring te laten uitvoeren. Het zal u de kosten van een herkeuring voor dit probleem besparen.