Stefan Renaer

landmeter - expert

beëdigd door de Rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde

Ingeschreven op het Tableau van de Federale Raden van Landmeters - experten (LAN 04/0636).

Industrieel Ingenieur Bouwkunde optie landmeten

Energiedeskundige type A - EPC

Keurder privé-rioleringen


Steenweg 93 c

9570 Lierde

Tel. 055/42.87.19 - GSM 0494/41.34.26

stefan@landmeter-renaer.be