Adviesverlening

Opmaken van stedenbouwkundige attesten voor verkoop van gronden maar ook voor de afwerkingsregel voor wachtgevels in agrarische gebieden.

Opmaken van allerhande stedenbouwkundige aanvragen aangaande eenvoudige dossiersamenstelling, terrein aanlegwerken, technische werken,…

Allerhande tekenwerk in ACAD voor architecten,…