Welkom op de website van landmeter-expert Stefan Renaer.

Ik ben afgestudeerd in 1992 als industrieel ingenieur bouwkunde optie landmeten aan het KIHO te Gent.

Na een stage heb ik mij zelfstandig gevestigd in 1994. Vanaf 01 april 2012 vestig ik mij volledig zelfstandig.

Volgens de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en het beroep van landmeter-expert, ben ik ingeschreven op het tableau van de Federale Raad van Landmeter-experten (LAN 04/0636) beëdigd voor de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde.

U kan bij mij terecht voor allerhande landmeetkundige opdrachten, adviesverlening en tekenwerk in ACAD.

Alle opmetingen en uitzetwerk worden uitgevoerd met de modernste technologie van Topcon, QS3A robotic met GRS-1 als GNSS RTK ontvanger, waardoor alles in Lambert-coördinaten kan worden afgeleverd.

Verkoopt of verhuurt u uw woning of appartement, dan kan u ook bij mij terecht als erkend energiedeskundige
type A voor het afleveren van het energieprestatiecertificaat (epc)

Vanaf 1 juli 2011 is keuring van de private waterafvoer verplicht. Ik ben door Vlario erkend als deskundige en kan dus geldige comformiteitsattesten afleveren die nodig zijn bij de aansluiting van de riolering op het openbaar rioleringsstelsel.


Steeds tot uw dienst.

Stefan Renaer